ارتباط با ما

Phone:

+(۹۸) ۹۱۲ ۷۸۲ ۹۴۹۹

                          +(۹۸) ۹۱۲ ۵۸۲ ۰۱۵۶

                          +(۹۸) ۲۸۳ ۳۷۹ ۵۵۸۳ – ۸۴

 

Street Address:

قزوین انتهای خیابان نوروزیان، بلوار غدیر، بلوار فجر

ساختمان تجاری گلشید ۲ طبقه ۳ واحد ۱۱

۱۱unit 3th Floor, GolShid , Fajr Blv, Qadir Blv, QAZVIN

 

Email:

Info@kooshacompany                      Kooshaad14523@Gmail.com