ارتینگ و اعلام حریق


* تهیه و نصب سیستم های اعلام حریق فرهنگیان:


* تاییدیه آتش نشانی استان قزوین در زمینه اعلام حریق:


* احیا و صدور تاییدیه چاههای ارت کارخانه تولید دنت(دنون) قزوین :

 

 

* تهیه و نصب سیستم های اعلام حریق دانشگاه آزاد قزوین: